• Официјален .мк регистрар

  ProHost е официјален регистрар на .мк домени. Ви нудиме регистрација и трансфер на Вашиот домен кон нашиот регистрар од друг регистрар. Одбирајќи го ProHost за Ваш .мк регистрар, ќе бидете во можност во секое време, 24 часа на ден, 7 дена во неделата, да менаџирате со Вашиот домен, односно во секое време да вршите промени на именските опслужувачи и да вршите промени на контактите за доменот.

  Повеќе...
 • Softaculous авто-инсталер

  Имаме Softaculous инсталирано на сите наши сервери за споделен хостинг. За разлика од другите авто-инсталери, Softaculous е многу побрз, поубаво дизајниран и ги инсталира сите скрипти во само ЕДЕН ЧЕКОР.
 • За нас

  Нашата компанија е формирана на 11 Јуни 2006 година со цел да понудиме беспрекорни веб хостинг услуги за нашите клиенти, на физички лица како индивидуални корисници, а исто така и правни лица како деловни корисници на територијата на Р. Македонија. Покрај услугите на хостинг, нудиме и можност за соработка со останати компании како и можност да заработите како дилер, за што се оформени и посебни пакети во рамките на нашата понуда.

  Една од најдобрите карактеристики кај нас е постојаната достапност на нашите сервери. Страните хостирани преку нашата компанија ќе бидат достапни на интернет и достапни до јавноста во досега незабележан процент од 99,9% од вкупното време на достапност во текот на месецот. Постојаната контрола, разните провајдери на кои се базира одржувањето на серверот, постојано на располагање за можните прашања од страна на клиентите овозможува судбината на вашите страници да не биде неизвесна, а достапноста променлива.

  Прочитај повеќе...

Зошто токму нас?

Сите наши сервери за споделен хостинг користат:

 • CentOS
 • CloudLinux
 • cPanel
 • CloudFlare
 • Apache
 • PHP
 • MySQL
 • Softaculous