Сметките порачани и платени преку кредитна картичка се активираат веднаш. Сметките платени преку жиро сметка се активираат за не подолго од 24 часа после примање на уплатата.